Mer än 100 utmaningar för ren passion.

På varje papperslapp står där en text med vad som skall utföras.

En sida med svensk text och på andra sidan med norsk text.

Leave a Reply